Zarządzenie Nr 38/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 1 czerwca 2018r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018),
postanawiam:
§1. W celu udzielania zamówień publicznych w Gminie Piątek powołuję komisję do przeprowadzania postępowań przetargowych zwaną „komisją przetargową” w następującym składzie:
1. Pan Remigiusz Ratajski - przewodniczący
2. Pan Radosław Łoniewski - członek
3. Pani Daria Matusiak - członek
4. Pan Rafał Karolak - członek
5. Pan Jacek Michalski - członek
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§3. Traci moc dotychczas obowiązujące Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek.

Zarządzenie nr 38/2018 (161kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 czerwca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 czerwca 2018, 12:24:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 351