Zarządzenie Nr 44/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia pełniącemu obowiązki Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach Świadczenia „Dobry start” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1061), art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. Udzielam pełniącemu obowiązki Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Pani Martynie Kacprzak upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach Świadczenia „Dobry start” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 44/2018 (164kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 czerwca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 lipca 2018, 12:46:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255