Zarządzenie Nr 53/18 Wójta Gminy Piątek

dnia 02 lipca 2018r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tym zakresie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 20 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2092), zarządzam co następuje:

§1.1 .Udzielam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 04 kwietnia 2018r. w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tym zakresie.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 53/2018 (193kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 lipca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 lipca 2018, 13:10:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 260