Zarządzenie Nr 54/18 Wójta Gminy Piątek

dnia 02 lipca 2018r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Na podstawie art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm.) oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1.Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 04 kwietnia 2018r. w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 54/2018 (197kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 lipca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 lipca 2018, 13:11:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253