Zarządzenie Nr 59/18 Wójta Gminy Piątek

dnia 02 lipca 2018r.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach Świadczenia „Dobry start” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1061), art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), zarządzam co następuje:
§1.Udzielam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Pani Martynie Kacprzak upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach Świadczenia „Dobry start” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach Świadczenia „Dobry start” oraz do
wydawania w tych sprawach decyzji.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani.

Zarządzenie nr 59/2018 (192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 lipca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 lipca 2018, 13:21:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 281