Zarządzenie Nr 61/18 Wójta Gminy Piątek

dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Piątek

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz., 1260 t.j.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz., 936 t.j.) w związku z art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz., 917 t.j. ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.Ustalam Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Piątek, który stanowi integralną treść zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi Gminy Piątek.

§3.Traci moc Zarządzenie nr 16/2009 Wójta Gminy Piątek z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Piątek.

§4.Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r.

Zarządzenie nr 61/2018 (235kB) pdf
Regulamin (1447kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 lipca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 lipca 2018, 11:13:28)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (20 lutego 2019, 08:54:30)
Zmieniono: formatowanie tekstu załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 297