Zarządzenie Nr 67/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 30 list. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994, 1000, 1349) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000) Wójt Gminy Piątek przedstawia:

§ 1. Informację z wykonania budżetu Gminy Piątek za 1 półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2032 Gminy Piątek za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku - Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Informacje o których mowa w § 1-4 przedstawia się Radzie Gminy Piątek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 67/2018 (5965kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 sierpnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 sierpnia 2018, 13:22:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268