Zarządzenie Nr 71/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu
granic rozgraniczanych nieruchomości.

Na podstawie art. 11, art. 31 ust.l, art. 43 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r., poz. 2101, z 2018r. poz. 650) zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam geodetę Pana Henryka Gabryelskiego posiadającego uprawnienia zawodowe nr 13103, do dokonania czynności rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Błonie, gmina Piątek stanowiącą działkę ewidencyjną nr:
- 324/1 będącą własnością Pani Julianny Sukniak oraz Czesława Majewskiego, Akt Notarialny Rep. A1741/2003, 3246/2009 z nieruchomościami położonymi w obrębie geodezyjnym Błonie oznaczonymi wg ewidencji gruntów jako działki nr:
- 323/1, 306/2, 100/1 będącymi własnością Pani Małgorzaty Matusiak, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/00025252/5, KW 32865 A,
- 101/1 będącą własnością Państwa Ewy i Łukasza Miller, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/00027316/6,
- 322/1 będącą własnością Powiatu Łęczyckiego, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/00058734/8,
w zakresie określonym w postanowieniu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego Nr GG.6830.2.2017.DM z dnia 23.12.2017 roku oraz piśmie z dnia 22.08.2018r. znak GG.6830.2.2017.DM.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 71/2018 (225kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 sierpnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 września 2018, 14:40:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 257