Zarządzenie Nr 89/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Piątek wraz z uzasadnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 89/2018 (7754kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 listopada 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 listopada 2018, 10:00:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245