Zarządzenie Nr 90/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Piątek w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkól i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam przerwy w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego dla:
1) Gminnego Przedszkola im. Jana Pawia II w Piątku w terminie od 01.08.2019 do 31.08.2019 - przerwa wakacyjna;
2) oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie w terminach:
a) od 24.12.2018 do31.12.2018;
b) od 11.02.2019 do 24.02.2019;
c) od 18.04.2019 do 21.04.2019;
d) od 01.08.2019 do 31.08.2019.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku oraz Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 90/2018 (180kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (19 listopada 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 listopada 2018, 14:17:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284