Zarządzenie Nr 91/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) zarządzam, co następuje :

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu Pani Agnieszki Wodzyńskiej- nauczycielki kontraktowej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1) Przewodniczący: Pan Mariusz Pawłowski - przedstawiciel Wójta Gminy Piątek;
2) Członkowie:
- Pan Jerzy Śnieć - przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty;
- Pani Krystyna Grabowska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku;
- Pani Barbara Pietrzak - ekspert z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej;
- Pani Barbara Jarecka - Kowalczyk - ekspert z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 2. Powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu Pani Emilii Jaborskiej -  nauczycielki kontraktowej Szkoły Podstawowej im. Orła Białęgo w Czernikowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1) Przewodniczący: Pan Mariusz Pawłowski - przedstawiciel Wójta Gminy Piątek;
2) Członkowie:
- Pan Jerzy Śnieć - przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty;
- Pani Agnieszka Batrtczak - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie;
- Pani Marta Parcia - ekspert z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej;
- Pani Jolanta Rosół - ekspert z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 91/2018 (223kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (21 listopada 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 listopada 2018, 08:56:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364