Zarządzenie Nr 93/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 23 listopada 2018 roku
w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Piątek

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dniem 1 grudnia 2018 r.
Zarządzam, co następuje

§ 1. Wyznaczam Pana Andrzeja Dobosza na Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Piątek.

§ 2. Ustalam zakres obowiązków Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Piątek określony w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. wyznaczające na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Panią Annę Tyburę.

Zarządzenie nr 93/2018 (846kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (23 listopada 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 listopada 2018, 09:01:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268