Zarządzenie Nr 99/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2018r. poz. 994, poz. 1000, 1349. 1432) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 1366, 1669, 1693) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 186.490,87 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 186.490,87 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2018 zamyka się:
1)      Po stronie dochodów kwotą23.654.863,07 zł, w tym dochody:
a)  bieżące: 23.487.534,07 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 7.221.242,07 zł
b)  majątkowe: 167.329,00 zł.
2)  Po stronie wydatków 31.029.623,07 zł, w tym wydatki:
a)  bieżące:22.224.623,07 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.221.242,07 zł.
b)  majątkowe: 8.805.000,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 99/2018 (866kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (31 grudnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 stycznia 2019, 08:12:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271