Zarządzenie Nr 100/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok
2018

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693)
Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji wydatków kwoty przyjęte Zarządzeniem Nr 99/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 100/2018 (3128kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (31 grudnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 stycznia 2019, 08:16:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230