ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2019
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwałą Nr IW20/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiące integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 2/2019 (6256kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (15 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 stycznia 2019, 12:14:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252