ZARZĄDZENIE NR 10/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2019

Na podstawie art. 30 list. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2018r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 1366, 1669, 1693) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 73.951,00 zl,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 20.137,00 zl zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 76.951,00 zl,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 23.137,00 zl zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r., zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej Dochody budżetu państwa na realizację zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego, zmiany przedstawia Załącznik 4 do Zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2019 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 26.413.737,61 zl, w tym dochody:
a)  bieżące: 23.960.372,00 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 5.912.823,00 zł
b) majątkowe: 2.453.365,61 zł.
2) Po stronie wydatków 25.880.223,61 zl, w tym wydatki:
a)  bieżące:21.813.901,60 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.912.823,00 zl.
b) majątkowe: 4.066.322,01 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 10/2019 (1738kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 lutego 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 marca 2019, 14:09:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 291