ZARZĄDZENIE NR 6/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 04 lutego 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2019

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i poz. 2500.) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwałą Nr Y/23/19 Rady Gminy Piątek z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęci.

Zarządzenie nr 6/2019 (927kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 lutego 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 marca 2019, 11:57:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237