ZARZĄDZENIE NR 25/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2019

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Wójt Gminy Piątek zarządza eo następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Piątek z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 25/2019 (2547kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (31 maja 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 czerwca 2019, 13:04:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271