ZARZĄDZENIE NR 37/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 143.869,00 zl,
2. Zmniejsza się dochody budżetu 387.282,00 zl zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 301.773,00 zl,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 545.186,00 zl zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r., zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2019 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 26.871.978,03 zl, w tym dochody:
a) bieżące: 24.408.612,42 zl, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 6.154.882,42 zl
b) majątkowe: 2.463.365,61 zl.
2) Po stronie wydatków 28.938.464,03 zł, w tym wydatki:
a) bieżące: 22.406.622,02 zl, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.154.882,42 zl.
b) majątkowe: 6.531.842,01 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 37/2019 (2718kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 sierpnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 października 2019, 11:55:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250