ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2019

Na podstawie arl. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz ark 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. li. z 2019 poz. 869) Wójt Gminy Piątek zarządza co następu je:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Piątek z dnia 11 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 45/2019 (2024kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (11 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 października 2019, 09:23:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238