ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 24 października 2019r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piątek - referenta ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i infrastruktury drogowej.

Na podstawie § 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami) i art. 11 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach  samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz.1282 t. j.)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piątek - referenta ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i infrastruktury drogowej w składzie:

1. Lepalczyk Renata - Przewodnicząca
2. Matusiak Anna - członek
3. Matusiak Daria - członek

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 48/2019 (167kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (24 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 października 2019, 09:34:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 317