ZARZĄDZENIE NR 52/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. poz. 506; zm.: Dz. U. z2019r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Piątek wraz z uzasadnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 52/2019 (8201kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 listopada 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 listopada 2019, 10:15:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243