ZARZĄDZENIE NR 58/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 19 grudnia 2G19r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Piątek.

Na podstawie art. 104 i 1041 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 t. j. ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Piątek wprowadza się załącznik Nr 1: Procedury funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Piątek.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Piątek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie nr 58/2019 (1374kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (19 grudnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 grudnia 2019, 12:56:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303