Zarządzenie nr 1/2009 Wójta Gminy Piątek

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Piątek z dnia 21 stycznia 2009 roku  
w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Piątek. 
      Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111) oraz  art. 186 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

Zarządzenie nr 1 (51kB) pdf
Załącznik nr 1 (73kB) pdf
Załącznik nr 2 (109kB) pdf
Załącznik nr 3 (55kB) pdf
Załącznik nr 4 (56kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (21 stycznia 2009)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 lutego 2009, 08:37:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1765