Informacja Wojewody Łódzkiego nt. dopełnienia obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym na 2 miesiące przed upływem kadencji


Szanowni Państwo,
           
Prezes Rady Ministrów wyznaczył dzień 21 października 2018 r. na dzień wyborów do jednostek samorządów terytorialnych, dlatego uprzejmie przypominam Państwu o dopełnieniu obowiązku zapisanego w ustawach samorządowych dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Członkowie zarządu powiatu i członkowie zarządu województwa, składają oświadczenie          o stanie majątkowym na dzień odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę (również na ten dzień powinien być opisany stan majątkowy).

Zgodnie z wykładnią Państwowej Komisji Wyborczej, Państwa kadencja na okres 2014 -2018 trwa 4 lata licząc od dnia wyboru – czyli od dnia wyborów samorządowych w 2014 r.               i kończy się dnia 16 listopada 2018 r.

W związku z powyższym, termin „na 2 miesiące przed upływem kadencji”, przypada na dzień 16 września 2018 r., tj. niedziela, dlatego ostatecznym terminem składania oświadczeń o stanie majątkowym jest dzień 17 września 2018 r.

Ustawodawca nakazuje dotrzymać i nie przekraczać tego terminu, dlatego na oświadczeniach przesłanych pocztą polską będzie liczyła się data nadania/stempla pocztowego na dzień 17.09.2018 r. Jednocześnie ustawodawca nie zakazał wcześniejszego składania oświadczeń o stanie majątkowym przed wskazanym terminem, dlatego proszę Państwa o niezwłoczne składanie Wojewodzie Łódzkiemu oświadczeń o stanie majątkowym na koniec kadencji 2014 – 2018.
 
Określanie stanu majątkowego.
Na dzień 16 września 2018 r. należy określić posiadany stan majątkowy i dochód osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 16 września 2018 r.
W przypadku złożenia oświadczenia majątkowego np. dnia 07.09.2018 r., a do dnia 16.09.2018 r. w sposób istotny zmieniłby się stan majątkowy – zawsze można dokonać korekty lub uzupełnienia danych.

Proszę stan majątkowy na koniec kadencji, porównać z danymi wpisanymi do rocznego oświadczenia o stanie majątkowym za 2017 r. i z ewentualnymi korektami, celem uniknięcia różnic w wartościach oraz wyeliminowania powtarzających się błędów czy nieprawidłowości.
Przesyłają Państwo oświadczenie o stanie majątkowym w 3 egzemplarzach (jednego oryginału i 2 kserokopii podpisanych oryginalnie i zaparafowanych na każdej stronie) bez zeznań podatkowych PIT.
Z uwagi na rozpoczynającą się nową kadencję, proszę Państwa o pilne i niezwłocznie publikowanie na swoich stronach BIP, składanych oświadczeń o stanie majątkowym na koniec kadencji.
 
 
Z poważaniem  
Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Małgorzata Kazimierska
Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony
Informacji Niejawnych

Pismo informacyjne (41kB) word

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kazimierska (20 sierpnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 sierpnia 2018, 07:27:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243