Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą: „Dostawa urządzeń i stojaków z atestem do piłki siatkowej plażowej oraz dwóch zestawów do piłki koszykowej z atestem”.


Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - Pzp.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 121)
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Piątek
ul. Rynek 16
99-120 Piątek
tel.  +48 24 722 19 19
tel.  +48 24 722 11 58
fax. +48 24 722 19 09
e-mail: ugpiatek@ugpiatek.pl
www.gminapiatek.pl, www.bip.ugpiatel.pl

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Urządzenia i stojaki z atestem do piłki siatkowej plażowej
2. Dwa zestawy do piłki koszykowej

Czas realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do 25 października 2016 r.


Zaproszenie do składania ofert (991kB) pdf
Protokół (384kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 października 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 października 2016, 09:50:29)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (10 października 2016, 11:24:02)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1153