Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Dzierżawa Systemu monitoringu z rejestratorem umieszczonym w serwerowni Gminy Piątek.

Przedmiotem zamówienia jest:  Dzierżawa Systemu monitoringu z rejestratorem umieszczonym w serwerowni Gminy Piątek (14 dniowy czas rejestracji nagrań)  wraz z 26 kamerami  z możliwością rozbudowy do 32 kamer, objęty konserwacją i czyszczeniem nie rzadziej niż co 2 miesiące, szkoleniem kadry, konfiguracją oraz dzierżawa systemu alarmowego w jednostkach podległych na dostępnym okablowaniu wraz z konserwacją, konfiguracją i szkoleniem kadry z nielimitowanymi powiadomieniami SMS do wyznaczonych osób.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pliku poniżej:
Zaproszenie do składania ofert (3352kB) pdf

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, w terminie do dnia
8 marca 2019 roku do godziny 09:30.   
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w sali nr  1.   

Pytania i odpowiedzi (517kB) pdf

Protokół z rozeznania cenowego (270kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 marca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 marca 2019, 13:32:32)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (11 marca 2019, 09:22:29)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1035