Wniosek o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - jakie łączne koszty poniosła Gmina w 2018 r. w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych?

§1.1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie inter alia:  art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f,  art. 6 ust. 1 pkt 5  Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10)   - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - jakie łączne koszty poniosła Gmina (Adresat Wniosku - bez nadzorowanych Jednostek Organizacyjnych) w 2018 r. w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych? 
W niniejszym pytaniu wnioskodawca ma na myśli - koszty en bloc - użytkowania służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych.  
§1.2) Dodatkowo, w kontekście pytania z §1.1 -  w trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o:
-  wyszczególnienie nazw Operatorów z jakimi Urząd ma sygnowane umowy
-  ilości sygnowanych umów z danym operatorem 
-  czas wygaśnięcia umowy 
 
Fakultatywnie i dla ułatwienia Urząd może odpowiedzieć  na wszystkie pytania zawarte w niniejszym wniosku - en bloc - za pomocą załączonego - poniżej przez wnioskodawcę - pliku programu Word...

Wniosek o udzielenie informacji publicznej (2024kB) pdf
Odpowiedź na wniosek (575kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adam Szulc (31 maja 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 czerwca 2019, 13:52:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 705