Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja - w jednym piśmie - na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Preambuła Wniosku:
przekazując na państwa ręce niniejszą petycję, pragnę zwrócić uwagę na zagadnienie transformacji cyfrowej obrotu jak zachodzi w całej gospodarce. Pragnę przy tym wskazać, że wartość obrotu gotówkowego w Polsce wynosi ponad 200 mld PLN, a jego utrzymywanie to koszt około 1% PKB, czyli wartość jaka rocznie ponoszona jest przez państwo na badania i rozwój. Ponadto środki pieniężne trzymane w formie gotówkowej nie procentują, realnie tracąc na wartości ze względu na inflację.
Natomiast płatności bezgotówkowe to szereg korzyści w funkcjonowaniu instytucji administracji publicznej. Ułatwiają proces składania wniosków i zapytań od obywateli oraz procedurę poboru opłat skarbowych i administracyjnych. Dlatego warto promować obrót bezgotówkowy, jako korzystny zarówno dla obywateli, jak i instytucji samorządowych.(...)

Wniosek/petycja (1565kB) pdf
Odpowiedź (221kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Robert Łaniewski (15 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 października 2019, 13:55:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 493