Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu

Zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.), stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018, 2096) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku zostawała wydana
przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu decyzja znak: WA.ZUZ.5.421.1.306.2018.PK udzielająca wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Pokrzywnica za pomocą trzech studni głębinowych na potrzeby wodociągu wiejskiego.
Z treścią wydanego postanowienia oraz przedmiotową dokumentacją zgromadzoną w sprawie można zapoznać się w siedzibie Zarządu Zlewni w Łowiczu zlokalizowanej w Łowiczu przy ulicy Nowej 5 (99-400), w godzinach 729-1599.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie (196kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Artur Rychlewski (15 marca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 kwietnia 2019, 10:38:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 666