Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek
orzekam:
o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości,' położone w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Czerników, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 20 o pow. 0,5200 ha,
- nr 51 o pow. 0,7200 ha,
- nr 89 o pow. 0,1000 ha,
- nr 193 o pow. 0,2700 ha,
- nr 211/2 o pow. 0,3200 ha,
- nr 222 o pow. 0,0500 ha,
- nr 279 o pow. 1,3200 ha,
- nr 283 o pow. 0,0300 ha,
- nr 294 o pow. 0,0700 ha,
- nr 301 o pow. 0,5000 ha,
- nr 334 o pow. 0,3000 ha,
- nr 359 o pow. 0,4700 ha,
stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 4,6700 ha.

Decyzja (698kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Miarka (20 sierpnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 września 2019, 10:21:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 713