Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 6 listopada 2019 r.

Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek orzekam:
o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położone w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Orądki, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 18 opow. 0,1400 ha,
- nr 133 o pow. 0,5300 ha,
- nr 135 o pow. 0,1500 ha,
stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 0,8200 ha
- nr 81 o pow. 0,0510 ha,
- nr 97 o pow. 0,1710 ha,
stanowiące place o łącznej powierzchni 0,2220 ha.

Decyzja (689kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Miarka (6 listopada 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 listopada 2019, 07:35:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 668