Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 21.09.2020

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz.703, zwanej dalej ustawą) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz.256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Piątku w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Leżajna, oznaczonych jako działki nr 78 i nr 3
orzekam:
1) o uznaniu, z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gromadzkie, nieruchomości położonej w obrębie Leżajna gm. Piątek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 78 o powierzchni 0,4854 ha,
2) o odmowie uznania za mienie gromadzicie nieruchomości położonej w obrębie Leżajna gm.Piątek oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3 o powierzchni 0,0517 ha

Decyzja (1179kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Miarka (21 września 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 października 2020, 12:31:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 517