Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 20.10.2020 r.

Na podstawie art.8 ust.l i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 703, zwanej dalej ustawą) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz.256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Piątku
orzekam:
o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gromadzkie nieruchomości położone w jednostce ewidencyjnej Piątek, obręb Piątek, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 473/2 o po w. 0,1073 ha,
- nr 730/2 o pow. 0,4029 ha, stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 0,5102 ha,
- nr 668 o pow. 0,0368 ha, stanowiąca grunty pod rowami o powierzchni 0,0368 ha.

Decyzja (1224kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Miarka (20 października 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 października 2020, 14:28:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 505