Informacja o I sesji Rady Gminy Piątek


Program I sesji – 21.11.2018 godz. 12:00
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Złożenie ślubowania przez radnych gminy
3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
- ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Piątek
- powołania Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Piątek
- wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Piątek
- ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Piątek
- wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Piątek
5. Sprawy różne
6. Zakończenie sesji.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (19 listopada 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 listopada 2018, 14:21:47)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2019, 09:01:04)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 519