Informacja o II sesji Rady Gminy Piątek

Informuję, że II sesja Rady Gminy Piątek odbędzie się dnia 28 listopada 2018r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek  ul. Rynek 16.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Informacja Wójta Gminy z pracy Wójta w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
- powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego
- powołania stałych komisji Rady Gminy Piątek i ich składów osobowych oraz ustalenia zakresów działania
- określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym  Rady Gminy Piątek za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu  kosztów podróży służbowych   
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie sesji.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (22 listopada 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 listopada 2018, 14:24:33)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2019, 09:00:07)
Zmieniono: kosmetyka tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 184