Informacja o IV sesji Rady Gminy Piątek

Uprzejmie informujemy, że IV sesja Rady Gminy Piątek odbędzie się
dnia11 stycznia 2019r. (piątek) o godz. 12:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek ul. Rynek 16.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z pracy  w okresie między sesjami.
5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Piątek w roku szkolnym 2017/2018.
6. Informacja Wójta w sprawie opinii wydanej przez RIO w Łodzi o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek.
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019 – 2032,
- uchwalenia budżetu Gminy Piątek na 2019 rok,
- przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Piątek w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
- przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  i Młodzieży”,
- zwolnienia z obowiązku dokonywania wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
10. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (2 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 stycznia 2019, 13:58:55)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2019, 09:13:21)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 191