Informacja o V sesji Rady Gminy Piątek

Uprzejmie informujemy, że V sesja Rady Gminy Piątek odbędzie się dnia 30 stycznia 2019r. (środa) o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek ul. Rynek 16.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Informacja Wójta z pracy  w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
    - dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
    - zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
      komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki  tej opłaty,
    - przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Piątek konsultacji dotyczących wniosku o
      nadanie statusu miasta miejscowości Piątek,
    - planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątek na 2019 rok.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
9. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał:
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek (1190kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (36kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Piątek konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek (36kB) pdf
Załącznik nr 1 (47kB) pdf
Załącznik nr 2 (40kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątek na rok 2019 (536kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (28 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 stycznia 2019, 10:06:08)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (28 stycznia 2019, 11:27:36)
Zmieniono: dodanie projektów uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 447