Informacja o VI sesji Rady Gminy Piątek

Uprzejmie informujemy, że VI sesja Rady Gminy Piątek odbędzie się dnia 27 lutego 2019r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek ul. Rynek 16.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z pracy  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
     Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku
     za rok 2018.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
     w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018.
8. Monitoring i Ewaluacja Programu Wspierania Rodziny w Gminie Piątek
     na lata 2016 – 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
    - przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2019 roku w Gminie Piątek,
    - zmiany Uchwały Nr XXVI/147/09 Rady Gminy Piątek z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piątek na lata 2008-2015
    - zmiany Uchwały Nr IV/21/2019 Rady Gminy Piątek z dnia 11 stycznia 2019r.
       w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Edukacji  Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”,
    - zmiany Uchwały Nr IV/22/2019 z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Piątek w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dziec i Młodzieży.       
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
12. Zakończenie obrad.


Projektu uchwał i inne:
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Piątek w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (115kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Piątek (115kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości... (47kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań wspierania rodziny... (51kB) pdf
Projekt uchwąły w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną ... (37kB) pdf
 
Uchwała nr 147/2009 (220kB) pdf
Załącznik do Uchwały nr 147/2009 (5381kB) pdf
 
Założenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Piątek (2465kB) pdf
Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie... (45kB) pdf
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (92kB) pdf
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku za rok 2018 (96kB) pdf
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych... (77kB) pdf
Monitoring i ewaluacja programu wspierania rodziny w Gminie Piątek na lata 2016-2018 (47kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (20 lutego 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 lutego 2019, 15:23:38)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (21 lutego 2019, 11:05:07)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 454