Informacja o VII sesji Rady Gminy Piątek

Uprzejmie informujemy, że VII sesja Rady Gminy Piątek odbędzie się dnia 27 marca 2019r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek ul. Rynek 16.

Porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z pracy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
– dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019 – 2032
– dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek
– zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątek na 2019 rok
– funduszu sołeckiego na rok 2020
– wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek
– przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2019 r.
– ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątek
– przyjęcia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego  nauczycieli, ustalenia na rok 2019 specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
8. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał:
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie (3006kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zmian w prognozie... (6608kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie pracy Komisji Rewizyjnej (30kB) pdf
Załącznik do uchwały w sprawie pracy Komisji Rewizyjnej (209kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego (32kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek (43kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (75kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół (206kB) pdf
Projekt uchwąły w sprawie przyjęcia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli... (271kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (20 marca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 marca 2019, 15:03:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495