Informacja o VIII sesji Rady Gminy Piątek

Uprzejmie informujemy, że VIII sesja Rady Gminy Piątek odbędzie się dnia 22 maja 2019 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek ul. Rynek 16.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z pracy  w okresie między sesjami.
5. Informacje Przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej.
8. Przedstawienie przez Wójta raportu o stanie Gminy.
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
    - uchylenia Uchwały Nr XIX/94/12 Rady Gminy Piątek z dnia 27 czerwca 2012r.  w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do organizowania pracy z rodziną
    - wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - dz. nr 846 i dz. nr 847 - obręb Piątek
    - wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – dz. nr 329 - obręb Piątek
    - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla fragmentu obrębu Bielice
    - przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
12. Zakończenie obrad.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/94/12 Rady Gminy Piątek z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do organizowania pracy z rodziną (105kB) pdf
Projekt uchwały w sprawiewyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - dz. nr 846 i dz. nr 847 - obręb Piątek (197kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – dz. nr 329 - obręb Piątek (183kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielice (832kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek (996kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (15 maja 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 maja 2019, 11:45:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152