Informacja o IX sesji Rady Gminy Piątek

Uprzejmie informujemy, że IX sesja Rady Gminy Piątek odbędzie się dnia 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek ul. Rynek 16.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątek.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Piątek za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
    a) udzielenia Wójtowi Gminy Piątek wotum zaufania,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
        Gminy Piątek za 2018,
    c) udzielenia Wójtowi Gminy Piątek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
    d) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
    e) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Piątek,
     f)  powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
    g) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie obrad.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątek wotum zaufania (42kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2018 (39kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (41kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (6457kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Piątek (2935kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (44kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (43kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (19 czerwca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 czerwca 2019, 09:51:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158