Informacja o XI sesji Rady Gminy Piątek

Informujemy, że w  dniu 2 października 2019 r. (środa) o godz. 14:00, w sali OSP Piątek ul. Strażacka 3,  odbędzie się XI sesja Rady Gminy Piątek.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6. Przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w zakresie spełnienia wymogów określonych w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy na kadencję w latach 2020 – 2023,
b) zmieniająca Uchwałę Nr XLI/224/2018 Rady Gminy Piątek z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek,
c) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zakończenie obrad.

Projekt uchwały w sprawie powołania ławników (30kB) pdf
Projekt uchwąly w sprawie zmiany regulaminu... (122kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (43kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (23 września 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 września 2019, 13:18:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378