Informacja o XII sesji Rady Gminy Piątek

Informujemy, że w piątek 25 października 2019 r. o godz. 13:00 w sali OSP w Piątku – ul. Strażacka 3 odbędzie się XII sesja rady Gminy Piątek.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6. Informacje z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2018r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
– dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019 – 2032,
– dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
– ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Piątek,
– określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
– uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zakończenie obrad.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019-2032 (4079kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek (2846kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Piątek (37kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (48kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok (36kB) pdf
Projekt Programu współpracy z organizacjami.... (71kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (18 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 października 2019, 09:40:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125