Informacja o XIII sesji Rady Gminy Piątek

Informujemy, że w środę 13 listopada 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek - ul. Rynek 16 odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Piątek.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Piątek w roku szkolnym 2018/2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 dla Gminy Piątek,
b) ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020,
c) określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2020,
d) ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2020 r. oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
e) ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu poboru w 2020 roku,
f) powołania Komisji Statutowej,
g) przyjęcia przez Gminę Piątek do zasobu dróg gminnych drogi serwisowej służącej do obsługi autostrady A – 1 w miejscowościach Pęcławice, Górki Pęcławskie, Janków, Rogaszyn.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zakończenie obrad.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 dla Gminy Piątek (108kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 (499kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2020 (106kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2020 r. oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (113kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu poboru w 2020 roku (106kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej (30kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Piątek do zasobu dróg gminnych drogi serwisowej służącej do obsługi autostrady A – 1 w miejscowościach Pęcławice, Górki Pęcławskie, Janków, Rogaszyn. (34kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (6 listopada 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 listopada 2019, 08:55:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120