Informacja o XIV sesji Rady Gminy Piątek

Informujemy, że w środę 11 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek - ul. Rynek 16 odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Piątek.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019 – 2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 2019/2020,
d) uchwalenia Statutu Gminy Piątek i jednostek organizacyjnych Gminy,
e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek na 2020 rok.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zakończenie obrad.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019-2032 (3650kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek (3356kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 2019/2020 (112kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piątek i jednostek organizacyjnych Gminy (105kB) pdf
Projekt Statutu (132kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek na 2020 rok (112kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (4 grudnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 grudnia 2019, 15:09:08)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (5 grudnia 2019, 09:42:47)
Zmieniono: dodanie plików

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 425