Informacja o XV sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że w piątek 10 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku - ul. Rynek 16 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Gminy.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6. Konsultacje społeczne na temat: „Opinii o rocznej działalności Posterunku Policji w Piątku”.
7. Informacja Burmistrza w sprawie opinii wydanej przez RIO w Łodzi o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok: Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020 – 2032,
b) uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok,
c) nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątku,
d) nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku,
e) planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020,
f) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piątek,
g) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie obrad.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020 – 2032 (4392kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok (9899kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątku (226kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku (47kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 (273kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piątek, (56kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku (49kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (3 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 stycznia 2020, 08:44:33)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (7 stycznia 2020, 09:26:43)
Zmieniono: dodanie plików

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 212