Informacja o XVII sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że w środę 26 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku - ul. Rynek 16 odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji.
3. Wystąpienie Przedstawiciela Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Gminy i Rady Miejskiej.
5. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
6. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku za 2019 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piątek na lata 2017 – 2020 za rok 2019.
9. Raport z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Piątek na lata 2019 – 2021 za 2019 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku z działalności za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020 – 2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
c) zmiany uchwały Nr XIV/72/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2019r.w sprawie  Statutu Gminy Piątek,
d) zmiany uchwały Nr XIV/75/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie Statutu Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku,
e) regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku,
f)  planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020,
g) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2020 r. w Gminie Piątek,
h) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy wraz z odpowiedzią na skargę.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zakończenie obrad.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020-2032 (3907kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek (3413kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/72/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2019r.w sprawie Statutu Gminy Piątek (48kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/75/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie Statutu Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku (124kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku (342kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 (137kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2020 r. w Gminie Piątek (39kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy wraz z odpowiedzią na skargę (54kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (19 lutego 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 lutego 2020, 15:15:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388