Informacja o XVI sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że w czwartek 16 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku - ul. Rynek 16 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Piątku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (13 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 lutego 2020, 14:41:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 439