Informacja o XIX sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że w piątek 15 maja 2020 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku - ul. Rynek 16 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej.
8. Przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie Gminy.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020 – 2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
c) zmiany Uchwały Nr XVII/94/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku,
d) zmiany Uchwały Nr IV/21/2019 Rady Gminy Piątek z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie  przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”  oraz Uchwały Nr VI/29/19 Rady Gminy Piątek z dnia 27 lutego 2019r. zmieniającej  Uchwałę Nr IV/21/2019 Rady Gminy Piątek z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”,
e) udzielenia dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łęczycy na zakup karetki,
f) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,
g) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,
h) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,
i) zmiany Uchwały nr XV/87/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piątek.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zakończenie obrad

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (8 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 maja 2020, 09:27:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486